Hälsa / Träning
Publicerat: 2021-01-18

Spaning

Upplev en kram digitalt

Upplev en kram digitalt

För att ge hopp om en ljusare framtid har Apotek Hjärtat skapat en nära-kram-upplevelse. En film med avstamp i forskning – framtagen för att med 3D-ljud och visuellt stimuli bidra med liknande positiva effekter som vid en fysisk kram. En ny undersökning genomförd av Sifo, på uppdrag av Apotek Hjärtat, visar att nästan sex av tio (57%) upplever att den sociala distanseringen har påverkat dem negativt. Sju av tio (71%) uppger dessutom att de saknar att kramas med personer som de idag bör hålla distans till.
För att stilla människors längtan lanserar Apotek Hjärtat filmen Omfamningen i samband med Kramens dag den 21 januari. Filmen är framtagen som en nära-kram-upplevelse som ska aktivera samma delar av hjärnan som aktiveras när vi upplever fysisk beröring.
I skapandet av filmen har Apotek Hjärtat samarbetat med Dr. Rebecca Böhme, biträdande universitetslektor inom Neurovetenskap vid Linköpings universitet. Utifrån befintlig forskning och med Rebeccas expertis har man utforskat hur närhet och fysisk beröring påverkar hjärnan och vårt välmående. I filmen används 3D-ljud för att förstärka interaktionen och upplevelsen för tittaren. Det innebär att det traditionella stereoljudet manipulerats med förstärkta nyanser och intensitet i syfte att skapa en starkare digital kramupplevelse. För bästa effekt rekommenderas därför hörlurar när man ser filmen.
 
Källa: https://www.apotekhjartat.se/omfamningen/
 
Bild: Press Apotek Hjärtat