Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2014-09-22

Spaning

Vad är en robot?

Vad är en robot?

Robotar, automatisering och artificiell intelligens är alla högaktuella frågor som förutspås få stor påverkan på det framtida samhället. En fråga som nu börjar debatteras i större utsträckning är vad som egentligen är en robot? I dagsläget är definitionerna vida och omfattar allt ifrån hushållsrobotar (t ex dammsugare) till programvaror som styr automatisk börshandel. Behovet av en tydligare definition finns då ”robotarna” blir allt vanligare i vårt samhälle och kravet på en ökad reglering finns. Kanske behöver man som professor Ryan Calo vid University of Washington School of Law föreslår inrätta en särskild myndighet för robotar, en sk Federal Robotics Commission. Professor Calo drar här paralleller med hur rymdstyrelsen NASA växte fram för att reglera rymdresorna. Läs Calos intressanta inlägg i debatten på länken nedan.
See more at: http://www.eweek.com/mobile/future-of-robotics-debate-stumbles-over-question-what-is-a-robot.html#sthash.oaqcSJ3L.dpuf
http://www.brookings.edu/research/reports2/2014/09/case-for-federal-robotics-commission