Arbetsliv
Publicerat: 2012-12-11

Spaning

Vad är fritid?

Vad är fritid?

Trenden mot en uppblandning av arbete och fritid tycks förstärkas. SCB publicerar nu uppgifter från undersökningen ”undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)” som visar att två av tio förvärvsarbetande blir uppringda på fritiden om saker som rör arbetet minst en gång i veckan och att tre av tio läser sin jobbmejl på fritiden minst en gång i veckan. Sammantaget är det nästan fyra av tio förvärvsarbetande som uppger att de varje vecka har kontakt med arbetet på sin fritid. Vanligast är att egenföretagare har svårt att skilja på arbete och fritid. 52 procent av egenföretagarna uppger att de varje vecka blir uppringda på fritiden om saker som rör jobbet, jämfört med 22 procent av tjänstemännen och 15 procent av arbetarna. Bland dem som varje vecka har kontakt med arbetet på sin fritid upplever 10 procent att de dagligen har svårt att förena arbetet med familj och fritid. Det kan jämföras med 4 procent bland övriga förvärvsarbetande. Samma mönster gäller svårigheter att koppla bort arbetet när man är ledig: bland dem som varje vecka har kontakt med arbetet på fritiden är det 23 procent som upplever att de dagligen har svårt att koppla bort arbetet när de är lediga, jämfört med 8 procent bland övriga förvärvsarbetande.
Läs mer om rapporten på http://www.scb.se/Pages/Product____12199.aspx