Arbetsliv Hem / Boende Resa
Publicerat: 2023-01-10

Spaning

Kollektivresandet minskar i nordiska storstäder

Kollektivresandet minskar i nordiska storstäder

I en ny mobilitetstudie jämförs pendlingsvanor i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Gemensamt för städerna är att resor med kollektivtrafiken har minskat medan pendlingsresor med bil och cykel har ökat. Men det finns också flera olikheter. Det visar en studie från analys- och teknikkonsultföretaget WSP. Rapporten visar att ett genomgripande uppsving för eldriven pendling och resor med bil och cykel har skett. Samtidigt har kollektivtrafiken tappat resenärer. Om en återhämtning kan bli aktuell återstår att se. Studien befäster flera vanliga uppfattningar om hur människor reser i de olika huvudstäderna, samtidigt framträder en del nya fakta. Att många cyklar i Köpenhamn och att Oslo har kommit långt med att elektrifiera sin fordonsflotta är ganska välkänt. Men studien visar också att Köpenhamn har högst andel bilpendlare och att Oslo ligger långt fram när det gäller delningstjänster, så som bil- och cykelpooler. Stockholm har trots ett tapp i kollektivtrafiken efter pandemin fortfarande den största andelen kollektivtrafikpendlare. Helsingforsborna är särskilt förtjusta i distansarbete, 10 procent uppger att de inte har gått tillbaka till kontoret alls efter pandemin. Resultatet går i linje med andra studier som visat att finländarna anpassat sig bättre än genomsnittet till det nya digitala arbetslivet.

Några insikter från studien:

  • Köpenhamn håller ställningarna som Nordens cykelhuvudstad. Nästan var fjärde Köpenhamnsbo, 23 procent, pendlar med cykel till jobb eller studier. Samtidigt tar 43 procent av Köpenhamnsborna bilen, vilket gör att Köpenhamn även är den huvudstad med högst andel bilpendlare i Norden.
  • Oslo står sig stark inom elektrifieringen. Många Oslobor har tillgång till och använder elbil, men det är också vanligare med delningstjänster som bil- och cykelpooler.
  • Stockholmarna har störst andel resenärer i kollektivtrafiken, men de andra städerna är snart i kapp.
  • Helsingfors pekas ut som staden där distansarbetet kommit för att stanna. Var tionde svarande Helsingforsbo jobbar helt på distans efter pandemin.

 

Källa: https://www.wsp.com/-/media/insights/sweden/documents/2022/travel-habits-before-and-after-the-pandemic-a-nordic-comparison.pdf

 

Bild: Depositphotos