Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2024-05-07

Spaning

Var tredje person upplever stress på jobbet

Var tredje person upplever stress på jobbet

Enligt undersöknings- och analysbolaget Brilliant Future är stressnivåerna höga på många arbetsplatser i landet. Kartläggningen är baserad på kvantitativ data från över 800 000 svar från medarbetarundersökningar och visar att kvinnor och 70-talister är allra mest stressade.

Ungefär var tredje person upplever stress på grund av jobbet, och stressen är störst bland kvinnor. Undersökningen visar att 39 procent av de tillfrågade kvinnorna anser att de inte har en rimlig stressnivå i sitt arbete. Stressen är dessutom störst bland 70-talister. 36 procent av de som är födda på 70-talet anger att stressnivån är för hög på arbetet.

Minst stressade är 50-talisterna och personer födda på 2000-talet, även om stressen inte är frånvarande för dessa grupper. Bland 70-talister uppger 71 procent att de har en rimlig stressnivå, och bland personer födda på 2000-talet anger 68 procent samma sak.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/brilliant/documents/brilliant-future-pressunderlag-arbetsmiljoundersokning-stress-och-aterhamtning-punkt-pdf-440747

 

Bild: press Brilliant Future