Arbetsliv Hälsa / Träning Utbildning
Publicerat: 2023-06-30

Spaning

AI-assistent för vårdpersonal

AI-assistent för vårdpersonal

Tietoevry Care, leverantör av tjänster och integrerade lösningar för organisationer inom sjukvård och omsorg i Norden, och AI-företaget Silo AI utvecklar för närvarande ett AI-assisterat sök- och diskussionsverktyg på finska i användargränssnittet för Tietoevrys patientinformationssystem Lifecare. Det kommer finnas på läkarens eller sjuksköterskans skrivbord för sökning och visualisering av patientdata. När en läkare eller sjuksköterska har frågor om en patients data kan AI-assistenten ge svar utan att behöva söka information från olika källor eller öppna flera applikationer. Detta frigör medicinsk personals tid för faktiskt patientarbete.

AI-assistentens förmåga till dialog bygger på en öppen finsk GPT-språkmodell. I den första fasen av konceptualiseringen kommer språkmodellen att finjusteras för konversation och få ett ordförråd för finsk hälso- och sjukvård genom att utnyttja Silo AI:s dotterbolag SiloGens teknik, specialiserat på språkmodeller. Dessutom kommer lämpligheten av språkmodellen för patientinformationsystemet Lifecare att bekräftas. AI-assistenten arbetar utifrån de semantiska likheterna mellan användarens egna sökningar och data från språkmodellen. Test av AI-assistenten kommer att utföras på Tietoevrys egen plattform i stället för en publik molntjänst. Detta säkerställer en säker behandlingen och integriteten av data.

 

Källa: https://news.cision.com/se/tietoevry/r/tietoevry-accelererar-anvandningen-av-generativ-ai---tietoevry-care-och-silo-ai-utvecklar-en-finsksp,c3796485

 

Bild: Depositphotos