Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-01-16

Spaning

Var tredje tränar för att få bättre mental hälsa

Var tredje tränar för att få bättre mental hälsa

För fjärde året i rad har Stadium undersökt svenskarnas tränings- och motionsvanor och för 2019 visar kartläggningen att svenskarna är fortsatt aktiva då sju av tio (71 %) tränar eller motionerar minst en gång i veckan. Gång och promenad är den populäraste träningsformen - närmare sex av tio (57 %) uppger att det är vad de oftast gör när de tränar. Därefter följer styrketräning (36 %) och löpning (24 %).
Psykisk ohälsa blir allt vanligare bland både barn och vuxna - enligt statistik från Folkhälsomyndigheten var 17 procent av befolkningen drabbade av psykisk ohälsa 2018*. Ett effektivt sätt att motverka psykisk ohälsa är motion. Fysisk aktivitet är lika effektivt mot depression som läkemedel och terapi, enligt Karolinska Institutet. Nu visar Stadiums undersökning att många tränar just för att få bättre mental hälsa**.
Samtidigt syns en viss ojämställdhet i varför man inte tränar oftare. Den främsta anledningen till att män inte tränar oftare är att de prioriterar andra fritidsaktiviteter (25 % mot 9 % för kvinnor). De två främsta anledningarna till att kvinnor inte tränar oftare är att barn eller familj tar upp den tiden (26 %) eller att man inte gillar att träna (26 %).
Sett till vilka träningsformer svenskarna väljer finns även här könsskillnader. Medan nära tre av tio kvinnor (30 %) oftast grupptränar är det bara en av tio män (10 %) som gör detsamma. Nära var femte man (18 %) utövar oftast någon form av bollsport (såsom fotboll, innebandy eller ishockey) medan bara fem procent av kvinnorna gör det. Löpning/jogging är också mer populärt bland män (29 %) än bland kvinnor (19 %) samtidigt som fler kvinnor (68 %) jämfört med män (45 %) oftare går/promenerar.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/stadium_/pressreleases/aarlig-kartlaeggning-av-svenskarnas-traeningsvanor-var-tredje-traenar-foer-att-faa-baettre-mental-haelsa-2959766
 
Foto: Press Stadium