Arbetsliv
Publicerat: 2021-08-31

Spaning

Varannan svensk tror sig ha bytt karriär i framtiden

Varannan svensk tror sig ha bytt karriär i framtiden

Hälften av alla svenskar, 53 procent, tror att de kommer att jobba med ungefär samma sak om tio år. Tre av tio, 27 procent, tror att de kommer att byta yrke eller påbörja en utbildning. Det visar en ny Sifoundersökning av Omställningsfonden. Lägst förväntan på att byta karriär eller yrke inom tio år har män i åldern 30–49 år, där 62 procent svarar att det är mycket eller ganska osannolikt med ett byte. Kvinnor i samma åldersspann tycks mer förändringsbenägna, 35 procent svarar att det är mycket eller ganska sannolikt med ett karriärbyte inom de kommande tio åren.
 
Källa: https://www.omstallningsfonden.se/om-oss/nyhetsrum/bara-varannan-svensk-tror-sig-jobba-med-samma-sak-om-tio-ar/
 
Bild: Depositphotos