Arbetsliv
Publicerat: 2021-01-19

Spaning

Ökat intresse för fackförbund

Ökat intresse för fackförbund

Under 2020 ökade medlemsantalet med över 16 600 nya medlemmar. Efter en stark decembermånad nådde Kommunal vid årsskiftet 519 518 medlemmar. Årets ökning är den största på 36 år. Efter år av medlemstapp tog Kommunal 2018 nytag kring medlemsvärvningen för att höja medlemstalen. 2019 sattes målet till att vara 600 000 medlemmar till år 2030. Redan under 2019 började det ge resultat och från september samma år har Kommunal haft en stadig tillväxt av medlemmar.
Även fackförbundet Vision ökar i medlemsantal för tionde året i rad och når nu rekordsiffran 200 000 medlemmar. Under 2020 valde över 24 000 personer att gå med i Vision vilket är den näst största ökningen på tio år. Bland de yrkesgrupper som ökar mest finns chefer.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/medlemsrekord-for-kommunal?publisherId=3235493&releaseId=3291226
https://via.tt.se/pressmeddelande/vision-vaxer-for-tionde-aret-i-rad---ar-nu-200-000-medlemmar?publisherId=1565293&releaseId=3291263
 
Bild: Kommunal