Media
Publicerat: 2021-01-07

Spaning

Varannandags-utdelning av brev

Varannandags-utdelning av brev

E-handeln och andelen skickade paket ökar kraftigt samtidigt som antalet skickade brev minskat med ungefär hälften sedan millennieskiftet. Därför avser PostNord införa en ny leveransmodell där paket och varubrev fortsatt delas ut varje dag medan brev levereras varannan dag
Nu går utrullningen av så kallad varannandagsutdelning vidare i region Syd. Det innebär att alla mottagare med postnummer som börjar på 2 från och med den 1 februari 2021 får sina brev, tidningar och reklam varannan dag. Paketleveranserna påverkas inte av förändringen.
Modellen har testats i Kävlinge och delar av Lund sedan slutet av september. Piloten har utvärderats på flera parametrar, däribland leveranskvalitet, medarbetarnas arbetsmiljö och de interna processerna. Under pilotperioden har PostNord identifierat och genomfört förbättringar i utdelningsmodellen, främst kopplat till arbetsprocesserna.
Utrullningen av varannandagsutdelning planeras fortsätta i region Väst och Stockholmsregionerna under 2021 och vara klar i hela landet under 2022.
 
Källa: https://www.postnord.se/om-oss/pressmeddelanden/2021/varannandagsutdelning-av-brev-infors-i-region-syd
 
Bild: Press Postnord