Hälsa / Träning
Publicerat: 2021-04-26

Spaning

Vård på distans mer populärt än fysiska vårdbesök

Vård på distans mer populärt än fysiska vårdbesök

Ny global statistik från konsultföretaget PwC visar att en stor majoritet av de som har använt digital vård kommer att fortsätta med det även framöver. Väldigt många kan även tänka sig att ingå i pilotprojekt och tester, till exempel när det gäller digitala verktyg och patientövervakning på distans. Resultaten kommer från en internationell undersökning, ”Global Health Industry Issues 2021”, där man har ställt frågor till drygt 10 000 vårdkonsumenter från 10 länder om erfarenheter från pandemin och synen på framtidens vård. Undersökningen visar bland annat att 91 procent av de som har använt sig av den digitala vården under pandemin vill fortsätta med det istället för att gå tillbaka till personliga fysiska vårdbesök Mest positiva svar kommer från Kina och Indien, medan det finns en något lägre entusiasm bland de europeiska respondenterna.
 
Källa: https://www.pwc.com/gx/en/industries/healthcare/top-health-industry-issues.html
 
Bild: Depositphotos