Väte framtidens metall?

Forskarna närmar sig att kunna skapa en metall genom att utsätta väte för extremt hårt tryck, tryckprovet genomfördes i tryckkammare och vätet kom till flytande form. Med lasertryck lyckades man sedermera få vätet i fast form, men innan man når industriella nivåer är en bit kvar.

Forskarna är nämligen tämligen eniga om att väte i fast form är en fantastisk metall som skulle kunna vara bränsle, ingå i högspänningsledningar och i andra elektroniska saker så kan fastväte leda strömmen helt motståndslöst. I teorin så ska fast väte fortsätta att vara i fast form även om det hamnar i normaltrycksförutsättningar. Väte är dessutom det absolut vanligaste grundämnet.

Bild: Depositphoto