Hem / Boende Teknik / Prylar
Publicerat: 2024-05-13

Spaning

Svenskarna positiva till tekniska prylar

Svenskarna positiva till tekniska prylar

Enligt en ny undersökning förknippar en överväldigande majoritet av svenskarna elektronik med något positivt.  Det här visar en undersökning från Samsung, där siffrorna talar sitt tydliga språk – fler än 9 av 10 svenskar uppger att de förknippar elektronik med något positivt och AI spås bli allt viktigare för hur man använder sin elektronik.

Förväntan på AI är stor hos svenskarna. Omkring 6 av 10 tror enligt undersökningen att AI kommer att spela en större roll i hur de använder elektronik, medan endast en tiondel av de tillfrågade svarar det motsatta. Desto mer tvetydig är svenskarnas inställning till att AI allt oftare är inbyggd i vår vardagselektronik. I dagsläget är ungefär lika många (4 av 10) positiva som negativa till utvecklingen.

Ju yngre, desto mer positiv är inställningen till AI. Det här gäller i synnerhet unga män, som enligt undersökningen är betydligt mer positiva till inbyggd AI än genomsnittet. I gruppen män mellan 18 och 29 år svarar 20 procent att de är mycket positiva, jämfört med ett genomsnitt på 4 procent. När det kommer till frågan om inbyggd AI utmärker sig unga män också i jämförelse med unga kvinnor. Medan 20 procent av män i åldern 18-29 år är mycket positiva, är det endast 3 procent av kvinnorna i samma ålder som är det. De unga kvinnorna är däremot mer försiktigt positiva. Hela 42 procent säger sig vara ganska positiva till inbyggd AI.

 

Källa: https://mnd-assets.mynewsdesk.com/image/upload/f_pdf,fl_attachment/mc9kp9xf7xcuccw8dnh8lr

 

Bild: Screen shot