Hem / Boende Privatekonomi
Publicerat: 2022-02-10

Spaning

Vattenbrist och översvämningar oroar villaägare mest

Vattenbrist och översvämningar oroar villaägare mest

Bolåneföretaget SBAB ville ta reda på vad Sveriges villaägare vet om klimatrisker, vilka klimatrisker som oroar mest, hur många som bor i klimatriskområden idag, och om de anser att den egna fastigheten är exponerad för klimatrisker idag, inom de närmaste fem åren eller de kommande 30 åren. Undersökningen visar att kännedomen bland Sveriges villaägare är hög då hela 85 procent svarar att de vet vad klimatrisker är. Det kan till exempel röra sig om vattenbrist, översvämningar, bränder, ras och skred. Den klimatrisk som oroar villaägarna mest är vattenbrist och översvämningar.
Vidare visar undersökningen att 52 procent av villaägarna bor i något av de särskilt utsatta klimatriskområdena som MSB och SGI har kartlagt. Trots det svarar 75 procent att den egna fastigheten inte är exponerad för klimatrisker idag eller inom de närmaste fem åren. SBAB:s undersökning visar att en stor majoritet inte har avsatt pengar för att hantera klimatrisker. 74 procent av de tillfrågade uppger att de inte har någon budget för att göra klimatriskinvesteringar i fastigheten under de kommande 5 åren.
 
Källa: https://www.sbab.se/1/om_sbab/press/arkiv_publicering/pressmeddelande/2022-02-10_vattenbrist_och_oversvamningar_oroar_villaagare_mest.html
 
Bild: Depositphotos