Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2020-06-25

Spaning

Coop inför hållbarhets-deklarationer på alla livsmedel

Coop inför hållbarhets-deklarationer på alla livsmedel

Dagligvaruföretaget Coop lanserar en ny omfattande deklaration av livsmedel: Hållbarhetsdeklarationen. Coop tar nu fram deklarationer på allt sitt livsmedel utifrån tio parametrar som ringar in hållbar utveckling. Totalt innebär det att ca 17 000 matvaror ska märkas utifrån tio olika parametrar ner på ingrediensnivå. De tio parametrarna har tagits fram av WWF:s initiativ hållbar livsmedelskedja som startades år 2005 för att adressera de stora hållbarhetsutmaningarna i livsmedelsbranschen. Datan som beräkningarna baseras på kommer från oberoende källor såsom RISE, World Bank, WWF och BSCI. Hållbarhetsdeklarationerna kommer att visas genom en digital scanning av en varas streckkod. Tester inleds under sommaren och hösten 2020 och man beräknar att hållbarhetsdeklarationerna är tillgängliga för kunder fullt ut från första kvartalet 2021.
 
Källa: https://www.coop.se/vart-ansvar/hallbarhetsarbete/hallbarhetsdeklaration/
 
Bild: Press Coop