Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2022-03-21

Spaning

Virtuellt eller hybridarbete i framtiden?

Virtuellt eller hybridarbete i framtiden?

Pandemin har gjort att allt fler har testat på olika former av distansarbete/hybridarbete. En ny undersökning från Microsoft, Work Trend Index, visar att globalt har hybridarbetet ökat med sju procentenheter från år till år (till 38 %), och 53 % av de tillfrågade uppger att de kommer att överväga att övergå till hybrid under det kommande året. Undersökningen har även djupdykt i frågan om arbete i det sk metaverse. Här uppger runt fyra av tio svenskar att de är positivt inställda till att arbeta i det så kallade ”metaverse” och att använda sig av avatarer i digitala möten. På global nivå uppger 52 procent att de är öppna för att använda metaversum för möten eller teamaktiviteter nästa år och 46 procent kan tänka sig att visa upp sig som avatarer i möten. Intressant är också att bland dem som är yngre än 40 år uppger 48 procent att de tror att de kommer att arbeta i metaversum inom två år.
 
Källa: https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/great-expectations-making-hybrid-work-work
 
Bild: Depositphotos