Media
Publicerat: 2013-02-20

Spaning

Verkliga möten

Verkliga möten

I spåren av de sociala mediernas framväxt är det inte överraskande att vi ser hur olika exempel på motreaktioner växer fram. Tjänster som vill få oss att bli av med vårt Facebook-beroende och börja leva i den verkliga världen. Ett sådant exempel är den nya appen Unface som uppges bidra till att användaren börjar uppleva saker ”på riktigt” och har ”verkliga” möten med sina vänner. Appen har funktioner för att hålla reda på hur länge sedan man loggade in på Facebook och möjlighet att ringa sina kompisar och prata med dem på ”riktigt” istället för att skicka meddelande till varandra.
Upptäck på: www.unface.it