Media Reklam
Publicerat: 2024-03-12

Spaning

Många unga svenskar tar selfies varje dag

Många unga svenskar tar selfies varje dag

Fotografiska Stockholms nya installation ’The Selfie Matter’ är en kulturupplevelse som utforskar selfiens nutid och historia och visar några av världens mest kända selfies. Som en del av installationen har Snapchat skapat en unik AR-spegel där besökarna kan ta egna selfies inspirerade av olika årtionden. En färsk undersökning visar att selfie-trenden är stark i Sverige; särskilt bland de yngsta, i en tid när selfiens betydelse och dess plats i vårt samhälle är starkare än någonsin.

En nyligen genomförd riksrepresentativ undersökning, gjord av Norstat på uppdrag av Snapchat bland 1000 svenskar, visar att var tredje svensk tar en selfie minst en gång i månaden eller oftare. Och inte överraskande är selfie-trenden starkast bland de yngsta.

Bland dem mellan 18 och 29 år säger 62 procent att de tar en selfie minst en gång i månaden. Samtidigt säger hela 22 procent att de tar selfies dagligen, och 8 procent säger att de tar mer än 10 selfies dagligen.

Undersökningen visar att Stockholmsregionen är den region som det finns flest selfie-tagare i. Hela 85 procent av stockholmarna uppger att de ibland tar en selfie – antingen sällan eller ofta, vilket är mest i landet.

Undersökningen avslöjar också vilken plattform som oftast används för att ta en selfie. Bland de externa sociala plattformarna är Snapchat i särklass populärast som selfie-plattform i Sverige, med hela 57 procent av svaren, medan Facebook och Instagram följer på platserna bakom med 16 procent och 12,5 procent.

 

Källa: https://stockholm.fotografiska.com/sv/events/the-selfie-matter

 

Bild: Fotografiska Stockholm press