Media
Publicerat: 2023-07-05

Spaning

Videoplattformar allt vanligare nyhetskälla

Videoplattformar allt vanligare nyhetskälla

Reuters har släppt den senaste upplagan av rapporten Digital News Report. Några av slutsatserna är ett lågt deltagande i nyhetsdebatten och sjunkande tillit till medier, samtidigt som digitala och sociala medier får en alltmer betydande roll i medielandskapet.

22 procent använder nyhetskanalernas egna webbplatser eller appar som ingång till nyhetskonsumtion; en nedgång på tio procent sedan 2018. Äldre målgrupper i Nordeuropa går emot trenden medan unga nyhetskonsumenter uppvisar samma beteende där som på övriga marknader. För dem är sociala medier, sök och samlingsplattformar mer naturliga ingångar. Sociala medier står exempelvis för 30 procent att jämföra med 22 procent för sök.

På online-plattformar föredrar konsumenterna nyheter i textformat, framför video och ljud. Nyhetspoddar förblir en smal kanal: Endast en tredjedel av respondenterna lyssnar månatligen på poddar och bara 12 procent av dessa rör nyheter eller omvärldshändelser.

Digitala videoplattformar tar över alltmer från traditionella, digitala plattformar såsom Facebook och Google, vilka har svårt att konkurrera mot exempelvis YouTube och Tiktok. Den senare når i dagsläget 44 procent av 18- till 24-åringar, och fyller 20 procent av målgruppens nyhetsbevakning. Snabbast är tillväxten i Asien, Afrika och Latinamerika.

Allt färre, runt en tredjedel, anser att det är ett bra tillvägagångssätt att få nyheter utvalda utifrån ens tidigare läs- eller sökbeteende. Det motsvarar en minskning med sex procentenheter sedan 2016. Trots det föredrar något fler algoritmerna framför redaktörer eller journalister (27 procent).

Svaren kan spegla en generell oro för riskerna med desinformation, och hur vi påverkas av algoritmer. Det går hand i hand med en minskad delaktighet i nyhetsdebatten online. Bara en femtedel deltar aktivt, och närmare hälften väljer att inte delta alls, i nyhetsdebatten.

Tilliten till nyheter fortsätter minska, med två procentenheter jämfört med föregående år. I genomsnitt tror fyra av tio för det mesta på sanningshalten i sitt nyhetsflöde. Finland ligger i topp, ihop med övriga nordiska länder där public service har hög trovärdighet.

Räckvidden för den typen av kanaler är dock mindre i lägre åldrar. Att nå ut till yngre blir därmed avgörande för att public service ska kunna behålla sin position i dessa länder, spår Reuters.

Mindre än hälften (47 procent) uppger i sina svar att de har ett särskilt intresse i nyheter, vilket är en minskning från 63 procent år 2017. Detta bekräftas av andelen som undviker nyheter ofta eller ibland, med en rekordhög procentsats på 36 procent världen över. Främst är det förstasidesnyheter som inte lockar, såsom kriget i Ukraina eller den politiska debatten, medan positiva och lösningsorienterade nyheter attraherar målgruppen mer.

För att undvika dagsnyheter blockas nyhetsnotifikationer, konsumtion kvällstid undvikes eller så skrollar läsarna helt enkelt förbi poster av nyhetskaraktär i sina flöden.

 

Källa: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2023

 

Bild: Depositphotos