Hälsa / Träning
Publicerat: 2015-01-14

Spaning

Virusvarnare

Virusvarnare

En forskargrupp vid KTH har inlett ett europeiskt projekt för att ta fram en virusvarnare för att känna av om vinterkräksjukan finns i luften. En anledning till att vinterkräksjukan är så smittsam är att den även kan spridas via luften - endast 10 till 100 viruspartiklar kan räcka för att viruset (Noroviruset) ska byta värd och inta en ny människa. Forskare vid KTH har under en tid arbetat i ett europeiskt forskningskonsortium där de just nu jobbar med en första prototyp på en virusvarnare som i förlängningen i realtid ska kunna detektera och varna för just Noroviruset i luften.
Den stora utmaning är att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla en sensor som ska kunna plocka ut några få viruspartiklar ur luften och sedan kunna detektera dem på bara några 10-tals minuter. I framtiden skulle platser där exponeringsrisken för vinterkräkssjukan är stor kunna utrustas med virusvarnaren. Till sådana platser hör sjukhus, vårdcentraler, äldreboenden, förskolor och flygplatser. Även flygplan, bussar och restauranger skulle i förlängningen kunna få virusvarnare.
Läs mer om projektet: https://www.kth.se/aktuellt/nyheter/virusvarnare-ska-stoppa-vinterkraksjuka-1.74621