Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-03-12

Spaning

Allt fler barn söker hjälp hos Bris

Allt fler barn söker hjälp hos Bris

Under 2016-2018 ökade antalet kontakter till Bris med 8 procent. Det visar Bris senaste årsrapport, ”Hur har barn det? Om barns livssituation – trender, utmaningar och möjligheter”. Rapporten bygger på 77 500 telefonsamtal, chatt och mej från barn och unga till Bris under åren 2016-2018, samt aktuell forskning. Den tar upp de 10 vanligaste ämnena som barn och unga söker stöd för, allt från psykisk ohälsa, familjekonflikter, funderingar kring att vara ung, till kärlek och vänner.
Det vanligaste ämnet när barn söker stöd hos Bris har genomgående varit psykisk ohälsa, men många samtal handlar också om våld, övergrepp och kränkningar, och om barnets vardag med familjen och skolan. En slutsats i rapporten är att barns utsatthet i skolan har ökat och att många barn upplever att vuxna inte ser, lyssnar eller förmår stötta.
 
Läs mer i rapporten: https://www.bris.se/globalassets/om-bris/bris-rapport-2019/bris_arsrapport2018_2019_1.pdf