Privatekonomi
Publicerat: 2024-04-02

Spaning

Visa ökar säkerheten med AI-drivna produkter

Visa ökar säkerheten med AI-drivna produkter

Betalföretaget Visa lanserar tre nya AI-drivna lösningar för förebyggande av betalningsrisker och bedrägerier. De nya produkterna, som blir en del av serien Visa Protect, är utformade för att minska bedrägerier inom konto-till-konto-betalningar och så kallade ’card not present’-betalningar (CNP) samt transaktioner både inom och utanför Visas betalnätverk.

De nya Visa Protect-lösningarna visar även den tydliga visionen att erbjuda produkter avsedda att adressera kundbehov och utnyttja Visas djupa expertis inom AI:

Visa Deep Authorization (VDA): Utvecklad för att hantera kortutgivares växande utmaningar när digitala bedrägerier blir alltmer sofistikerade, är VDA en ny lösning för transaktionsriskbedömning, anpassad för att bättre hantera CNP-betalningar. Tack vare en djupinlärningsmodell för recurrent neural network (RNN) och med petabyte av kontextuell data, är VDA utformad för att bekämpa bedrägerier utan att störa den digitala transaktionsupplevelsen.

Utveckling av Visa Advanced Authorization (VAA) och Visa Risk Manager (VRM) för betalningar utan Visa-kort: Visas AI-drivna lösningar för hantering av bedrägeririsker är nu oberoende av nätverken, vilket tillåter utgivare att förenkla sina bedrägerimotverkande åtgärder till en enda lösning som hjälper till att stärka skyddet mot bedrägerier samtidigt som kostnaderna minskas.

Skydd för konto-till-konto-betalningar i realtid: Visas första lösning för bedrägeriförebyggande, specifikt utvecklad för direktbetalningar, inklusive P2P-digitala plånböcker, konto-till-konto-transaktioner och centralbankers system för omedelbara betalningar. Utformad med djupinlärningsmodeller för AI, erbjuder denna nya tjänst ett riskbetyg i realtid som hjälper finansinstitut att förebygga bedrägerier genom att automatiskt stoppa misstänksamma transaktioner innan de går igenom.

Varje produkt kommer att finnas tillgänglig från första halvan av 2024, med varierade lanseringsdatum per produkt och marknad.

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/visa-2/pressreleases/visas-tjaensteportfoelj-foerstaerks-med-nya-ai-drivna-produkter-3313562

 

Bild: press VIsa