Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2021-11-30

Spaning

Var tredje ger bort begagnade klappar

Var tredje ger bort begagnade klappar

En ny undersökning gjord på uppdrag av Metropol Auktioner visar att var tredje person uppger att de har som vana att vända sig till andrahandsmarknaden eller har gjort det någon gång. Många för miljöns skull. Undersökning utförd av PFM-Research, visar även att svenskarna ställer sig positiva till att köpa begagnade klappar. Nästan hälften uppger att de aldrig gjort det tidigare men att de skulle vilja, 22 procent att det hänt någon gång och 7 procent att de brukar handla återanvända presenter.
De flesta uppger i undersökningen att antika gåvor är mer prisvärda, upplevs mer personliga och är bättre ur miljösynpunkt. Många tror också att fyndet kan vara en investering eller att det kan väcka gamla minnen. Män och kvinnor ställer sig ungefär lika positiva till att ge bort antika klappar, däremot skiljer de sig åt när det kommer till anledningarna varför. Ungefär hälften av kvinnorna kan framför allt tänka sig att köpa presenter på auktion för att det upplevs mer unikt och hållbart, medan männen i större uträckning kan tänka sig det för att det är mer prisvärt.
 
Källa: https://news.cision.com/se/metropol-auktioner/r/varannan-svensk-koper-begagnade-klappar-i-ar----manga-for-miljons-skull,c3462298
 
Bild: Press Metropol Auktioner