Arbetsliv
Publicerat: 2015-09-22

Spaning

Volvo utvecklar soprobot

Volvo utvecklar soprobot

Sopåkare tillhör nu också kategorin yrken som ser ut att försvinna pga robotisering. Volvo arbetar nämligen nu i ett gemensamt projekt med Chalmers och Mälardalens Högskola i Sverige samt Penn State University i USA och avfalls-och återvinningsföretaget Renova för att utveckla en robot som i samspel med sopbilen och dess förare kan utföra arbeten. Projektet heter, ROAR, RObot based Autonomous Refuse handling, och målet är att presentera en robot som med hjälp av instruktioner från ett styrsystem i lastbilen hämtar soptunnorna, tar med dem till lastbilen och tömmer dem. Tanken med ROAR är att demonstrera hur vi i framtiden kan använda smarta maskiner för hjälp i samhället. Tekniken kan tillämpas inom många olika områden, sophantering är bara ett exempel.
Läs mer här: http://www.volvoce.com/dealers/sv-se/Swecon/newsmedia/pressreleases/Pages/Volvo-chalmers-robot-roar-malardalens-hogskola.aspx#sthash.Fl3WDKdG.dpuf