Webex med realtids-översättning

Nu har Cisco Webex ordnat så att man kan får realtidsöversättning från engelska till svenska utöver 100-talet andra språk.
Kommer ut en testversion nu i dagarna och är tänkt att gå live under maj månad. Idén är att det skall bli mer inkluderande för de som kanske inte riktigt allt som sägs, t ex tekniska beskrivningar. Allt för att skapa en rättvisa mellan de som deltar på mötet.
Det här är ett steg på vägen mot att förverkliga Inclusive Future som Cisco kallar det.
Foto: Cisco