Shopping
Publicerat: 2022-07-07

Spaning

VR allt viktigare i köpprocessen

VR allt viktigare i köpprocessen

Global instabilitet och osäkra leverantörskedjor får många konsumenter att vända sig mot hemmamarknaden för sina inköp. Dessutom slår inflationen nu hårt mot försäljningen av premiumprodukter och restaurangbranschen. Det här visar PwC:s återkommande globala rapport om konsumenttrender, som också visar på en ökad användning av virtual reality-teknik (VR) i köpprocessen och där Kina går i främsta ledet.
Ny teknik som VR väntas bli en allt viktigare del av konsumentupplevelsen framöver. I ett globalt snitt så är det 32 procent av konsumenterna som har använt VR under det senaste halvåret. Kina toppar listan med en så pass hög andel som 56 procent och även Indien är i framkant med 46 procent. Åldersmässigt så är det yngre generationer som är mest aktiva och här uppger så många som en tredjedel att det har inhandlat en produkt som ett resultat av VR-användning i köpprocessen. 45 procent i de här åldersgrupperna tänker även öka köpen som involverar VR i framtiden.
Hållbarhet fortsätter att vara viktigt för konsumenterna. Ungefär hälften av respondenterna uppger att ett företags handlingar relaterade till hållbarhet tydligt påverkar deras förtroende och sannolikheten att rekommendera företaget till andra. Sambandet är som starkast bland yngre konsumenter.
Datasäkerhet är den viktigaste faktorn när det gäller förtroende för ett varumärke. 58 procent uppger att skydd av personlig data påverkar förtroendet för varumärket i stor utsträckning, vilket är en ökning med elva procentenheter i förhållande till undersökningen som genomfördes i december 2021.
Störningar i leveranskedjor påverkar köpupplevelsen. Särskilt gäller det köp på nätet där 43 procent har upplevt att de inte har kunnat köpa en produkt på grund av att den inte funnits i lager. Förändringarna märks även vid traditionell konsumtion, där 36 procent menar att köerna har blivit längre i de fysiska butikerna.
 
Källa: https://www.pwc.com/gx/en/industries/consumer-markets/consumer-insights-survey.html
 
Bild: depositphotos