Resa
Publicerat: 2022-10-26

Spaning

VR-turismen snart här

VR-turismen snart här

I en ny studie har Danilo Brozovic, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde studerat hur pandemin förändrar turismsektorn. Han ser bland annat en hybridisering av turismerbjudandet där VR blandas med upplevelser i verkliga livet. I en nyligen publicerad forskningsartikel redogör Danilo Brozovic tillsammans med sin kollega Hiroaki Saito från Ritsumeikan Asia Pacific University för fem områden som kommer förändras, fem transformationsområden.

De fem identifierade områdena är accelererad digitalisering, mer flexibla affärsmodeller, förändringar inom strukturen av mänskliga resurser, reserestriktioner och ökad risk- och krisberedskap. I artikeln redogör de bland annat för hur branschen anpassades till dessa förändringar och vilka utmaningar varje transformation innebär samt ger några praktiska rekommendationer.

Ett av de transformationsområden som forskarna tror kommer ha störst påverkan på branschen och innebära störst möjligheter är accelererad digitalisering. Det är också ett område som påverkar de andra transformationsområdena, till exempel i form av nya affärsmodeller och behov av ny typ av IT-kompetens.

De flesta länder som bekämpade pandemin rekommenderade isolering och tvingade verksamheter att hålla stängt. När turismen i det verkliga livet (IRL) minskade erbjöd onlineturismen ett substitut. Till exempel erbjöd Tourism Australia virtuella live-turer på Youtube och Japansk körsbärsblom kunde erbjudas via VR-teknik. Samtidigt ökade hybridturismen, en blandning av IRL och onlineupplevelser. Ett exempel är Japans största varuhus, Isetan Shinjuku, som erbjöd virtuell sightseeing i Tokyo och virtuell shopping i butikerna med hemleveranser av varor köpta i VR.

Forskarna argumenterar för att virtuell turism kommer bli mer accepterad i takt med att VR-tekniken utvecklas. Turismbranschen kommer därför behöva ta sig an tekniska utmaningar och mer komplexa former av försäljning och partnerskap med fler aktörer inblandade. Något forskarna kallar en hybridisering av turismerbjudandet.

 

Källa: https://www.his.se/nyheter/2022/oktober/vr-turism-i-pandemins-spar/

 

Bild: Depositphotos