Resa Värderingar
Publicerat: 2023-01-17

Spaning

Wyoming vill stoppa försäljning av el-bilar

Wyoming vill stoppa försäljning av el-bilar

Den amerikanska delstaten Wyoming vill lagstifta mot försäljning av el-bilar från 2035. Varför kan man då undra och det hänger samman med att de vill skydda sin olje- och gas-industri. Delstatens lagstiftare anser att det är en ekonomisk fråga för delstaten och att för många el-bilar skull komma att hindra delstatens ekonomiska muskler.

De uttrycker det så här: "elektrifiering sker till nackdel för bilar med förbränningsmotor, något som har en negativ inverkan på Wyomings samhällen och möjligheten för landet att på ett effektiv vis bedriva en ekonomisk verksamhet.

I förslaget framgår också hur många i delstaten som är beroende av de tidigare nämnda industrierna och vad som skulle komma att krävas i form av infrastruktur för att hantera och underhålla alla elbilar. Lagstiftarna hänvisar vidare till elbilar som ett "missöde". Man uttrycker också att el-bilar inte passar delstaten pga långa sträckor och ont om laddplatser. I ärlighetens namn tar de också upp problematiken med batteriers miljöpåverkan också.

Det finns dock ett antal stater som är på väg i rakt motsatt riktning, dvs förbjuda bilar med förbränningsmotor i nyförsäljning, t ex Kalifornien och New York.