Pandemispecial - Utbildning

Hur kommer ”det nya normala” när vi utbildar oss att...

eller SKAFFA PROVABONNEMANG

Trendanalys: Crowdfunding

crowdfunding

Crowdfunding, (på svenska gräsrotsfinansiering) innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Insamlingen sker oftast via särskilda crowdfunding-webbplatser. Trenden har sitt ursprung i att många nystartade (eller ännu inte startade) verksamheter har svårt att få traditionell finansiering. Antingen för att projektet har för stor risk eller för litet för att traditionella investerare ska vara intresserade. Istället vänder man sig till allmänheten som kan stötta med betydligt mindre summor.

I korthet bygger crowdfunding på att företagaren på en crowdfunding-webbplats kan presentera en affärsidé och be om ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Uppläggets utformning kan se olika ut, vissa företagare efterfrågar rena donationer, andra erbjuder förmåner i utbyte mot en fast investeringssumma. Ibland sker finansieringen genom att kunder förbeställer produkten mot förskottsbetalning och på så sätt samlar företagaren ihop kapital för att genomföra affärsidén.


Var och hos vilka

Crowdfunding har blivit ett allt mer populärt sätt att finansiera kulturprojekt. Det kan också handla om miljöprojekt, välgörenhetsprojekt, journalistiska projekt, artister som söker stöd från sina fans eller att samla in startkapital för ett företag.

Kickstarter är kanske den största och mest kända plattformen för crowdfunding. Andra kända exempel är fundedbyme och indigogo. Men det finns även en rad lokala och nischade tjänster.


Osäkerheter

Crowdfunding är en väldigt osäker finansieringsform. Det är ofta väldigt osäkert om de projekt som letar finansiering överhuvudtaget blir av. Även för den som söker finansiering är upplägget osäkert då man i förväg oftast inte kan bedöma om man kommer att få in tillräckligt med pengar.


Påverkan

Denna finansieringsform har gett möjlighet för en rad projekt att se dagens ljus: Många av dem kanske aldrig hade blivit verklighet annars. Ett av de mest framgångsrika exemplen är den smarta klockan Pebble som lyckades samla in 10,3 miljoner dollar via Kickstarter och som sedan lanserades som färdig produkt.

Crowdfunding har även påverkan finansbranschen då den bidragit till ökad konkurrens och en ny typ av aktörer har kunnat etablera sig.

Crowdfunding är en del av en större trend där konsumenter (allmänheten) söker sig nya vägar för att samarbeta och dela på prylar, pengar och kunskap. I strävan mot ett hållbarare och mer cirkulärt samhälle kommer dessa former att spela en allt större roll.

Trendhastighet
Låg
Medium
Hög
Trendmognad
Tidig Mognar Mogen Mognat Sen
Drivkrafter

Fler startups – Allt fler nya företag startas varav många har svårt att hitta finansiering. Crowdsourcing erbjuder ett intressant alternativ till traditionella former.

Gemenskap – På allt fler områden ser vi hur konsumenter går samman utanför de traditionella organiserade formerna för att lösa problem, med t ex finansiering, där de vanliga metoderna inte fungerar.

Brist på kapital – Traditionella finansieringsformer räcker inte till för att kunna erbjuda nystartade verksamheter den finansiering de behöver. Öppnar också upp möjligheten för andra än investeringsbolag att vara med och utnyttja möjligheten med nya tillväxtföretag.

Relaterade spaningar