Privatekonomi
Publicerat: 2022-06-17

Spaning

12 800 fler svenska dollar-miljonärer 2021

12 800 fler svenska dollar-miljonärer 2021

Enligt årets World Wealth Report (WWR) från Capgemini fick Sverige 12 800 nya dollarmiljonärer under 2021. Under samma period växte deras samlade investeringsbara förmögenheter med 9,3 procent. Förklaringen är fortsatt stark utveckling för fastighetspriser och börs. Norge har fortfarande fler dollarmiljonärer än Sverige, men just nu växer antalet miljonärer snabbare i Sverige.
Globalt växte antalet dollarmiljonärer med 7,8 procent under förra året. Deras förmögenheter ökade samtidigt med 8 procent. Utvecklingen förklaras av att aktiemarknaden återhämtade sig under 2021. Tillväxttakten var högst i Nordamerika där antalet miljonärer växte med 13,2 procent och deras förmögenheter med 13,8 procent. Asien och Stillahavsområdet har efter några år i täten fått se sin tillväxttakt avta. Här växte antalet dollarmiljonärer med 4,2 procent och deras förmögenheter med 5,4 procent.
USA, Japan, Tyskland och Kina är de länder som under 2021 har flest dollarmiljonärer räknat som andel av befolkningen. Tillsammans samlar de fyra länderna 63,6 procent av världens rika. En ökning med 0,7 procent jämfört med 2020. En dollarmiljonär definieras som någon som har investeringsbara tillgångar till ett värde av en miljon dollar eller mer. Här räknas inte den primära bostaden in.
 
Källa: https://worldwealthreport.com/
 
Bild: Press CapGemini