Värderingar
Publicerat: 2015-05-19

Spaning

12,9 miljoner svenskar 2060

12,9 miljoner svenskar 2060

En ny prognos från SCB förutspår att Sveriges befolkning kommer att öka med 3 miljoner fram till år 2060 och antas då uppgå till 12,9 miljoner. Idag är vi 9,7 miljoner och redan nästa år beräknas 10-miljoners­gränsen nås. Prognosen bygger på nya antaganden om migration, barnafödande och dödlighet på både lång och kort sikt. De närmaste åren förväntas en stor folkökning, uppemot 150 000 personer per år. Det beror främst på ett antagande om en fortsatt hög invandring till Sverige, framförallt från Syrien. På längre sikt antas en något mindre folkökning, ungefär 50 000 per år. Varje år under hela prognosperioden beräknas fler födas än avlida. Det kommer också vara fler invandrare än utvandrare alla år.
Läs mer här: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/14505/Behallare-for-Press/389899/