Värderingar
Publicerat: 2022-10-17

Spaning

Fortsatt nedgång för själv-rapporterad utsatthet för brott

Fortsatt nedgång för själv-rapporterad utsatthet för brott

Den självrapporterade utsattheten för brott mot person minskar för tredje året i rad och ligger nu på den lägsta nivån sedan 2016. För nästan alla brottstyper har andelen utsatta legat stabilt eller minskat sedan förra året. Försäljningsbedrägerier har dock ökat under tidsperioden. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2022 sammanställd av Brottsförebyggande rådet, Brå.

Det är 19,5 procent av befolkningen (16–84 år) som uppger att de utsattes för brott mot enskild person under 2021. Jämfört med 2020 är det en minskning med 0,7 procentenheter och det är dessutom den lägsta nivån sedan 2016 (det första året med resultat enligt nuvarande sammansättning för brott mot enskild person). Försäljningsbedrägerier är den enda brottstyp som har ökat jämfört med föregående mätning (från 5,5 2020 till 5,7 procent 2021). Det är bland kvinnor som utsattheten för försäljningsbedrägerier har ökat, men totalt sett är det en större andel män som uppger att de har blivit utsatta.

Förtroendet för rättsväsendet är fortsatt högt i årets undersökning, och för flera av rättsväsendets myndigheter är nivån den högsta hittills. Kriminalvården utmärker sig då andelen med stort förtroende har ökat 3 procentenheter sedan NTU 2021 (från 34 procent 2021 till 37 procent 2022).

 

Källa: https://bra.se/

 

Bild: Depositphotos