Media Teknik / Prylar
Publicerat: 2023-10-11

Spaning

5G allt viktigare för konsumenten

5G allt viktigare för konsumenten

Ericsson har släppt en rapport om konsumentbeteende och 5g. I rapporten pekas bland annat fyra tydliga 5g-trender ut. Rapporten bygger på intervjuer med 37 000 konsumenter i 28 länder (inklusive Sverige).

Ericsson har identifierat 4 trender:

Kunderna värdesätter inte bara täckning och hastighet - För nya 5g-användare är fortfarande täckning och hastighet helt centrala i drivkrafter i skiftet mot den senaste generationens mobilnät. Men på mognare marknader ser prioriteringarna annorlunda ut. På platser där mer än 80 procent av befolkningen har 5g-täckning är det i stället videokvalitet och uppladdningshastigheter i populära appar som är det centrala.

AR-användningen accelererar - Antalet personer som dagligen använder olika typer av ar-applikationer har dubblerats sedan 2020. Under samma tid har dessutom tiden som 5g-användare tillbringar framför videostreaming ökat med 47 procent. De nya formaten står för en stor del av 5g-datakonsumtionen och här finns möjligheter för operatörerna.

5g-kunder beredda att betala för garantier om höga prestanda - Tjugo procent av smartphoneanvändarna vill ha en så kallad differentierad 5g-uppkoppling. Dessa tjugo procent är också villiga att betala en premie på upp till elva procent för ett 5g-abonnemang som garanterar höga prestanda för krävande applikationer och på specifika platser.

Uppkopplingen på specifika platser viktig för kundlojaliteten - Cirka 17 procent av konsumenterna på de 28 marknaderna har bytt mobiloperatör sedan lanseringen av 5g. Den största anledningen till operatörsbytet har varit problem med 5g-nätets prestanda. I synnerhet 5g-upplevlesen på vissa specifika platser såsom arenor och flygplatser.

 

Källa: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/5g/reports/5g-value-turning-performance-into-loyalty

 

Bild: Ericsson