Mat / Dryck
Publicerat: 2019-06-28

Spaning

7 av 10 väljer helst svensk-producerad mat

7 av 10 väljer helst svensk-producerad mat

Enligt en Sifo-undersökning som ICA och LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, genomfört uppger 72 procent av Sveriges konsumenter att de medvetet brukar välja svenskproducerade livsmedel före livsmedel man tror är producerade i ett annat land. Det är en ökning med 6 procentenheter jämfört med motsvarande undersökning 2014. I undersökningen framgår även att hållbarhet när det gäller mat för en majoritet av Sveriges konsumenter innebär att välja närodlat i så hög utsträckning som möjligt, att välja mat producerad i Sverige och att äta mer grönsaker och gröna proteiner.
 
Källa: https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2019/fler-an-7-av-10-konsumenter-valjer-helst-svenskproducerad-mat/