Arbetsliv
Publicerat: 2022-03-30

Spaning

7 av 10 vill frilansa

7 av 10 vill frilansa

Distansarbete, frilansjobb och arbetstagarens marknad har präglat den senaste tiden och enligt en ny Sifo-undersökning utförd på uppdrag av frilansbolaget Cool Company ser trenden ut att fortsätta i samma riktning. I den nya undersökningen svarar 7 av 10 svenskar (67%) att de är intresserade av att frilansa vid sidan av sitt vanliga jobb om de fick ett sådant erbjudande. Bland männen är intresset något högre än bland kvinnorna, 72 procent av männen är öppna för frilansjobb jämfört med 62 procent av kvinnorna.
Den nya Sifo-underökningen visar att det för majoriteten av svenskarna inte spelar någon större roll var i världen ens arbetsgivare eller uppdragsgivare befinner sig, efter det digitala hemmakontoret etablerat sig. Nära 7 av 10 arbetstagare (68%) uppger att de kan tänka sig att jobba digitalt hemifrån för ett företag som ligger i ett helt annat land. Bland unga i åldrarna 18–29 uppger hela 75 procent att de kan tänka sig att jobba helt digital hemifrån utan att ha sin arbetsgivare eller uppdragsgivare i samma land.
Förutom att arbeta digitalt hemifrån är svenskarna även öppna för ett äventyr och själva testa ett nytt land att arbeta och bo i för jobbets skull, så många som varannan svensk (49%) kan tänka sig att flytta utomlands för jobbet. Unga kvinnor i åldersgruppen 18–29 år är den gruppen där flest kan tänka sig att flytta på grund av jobb, hela 61 procent är öppna för en flytt för jobbet.
Nära varannan svensk (45%) uppger i undersökningen att man är sugen på att byta bransch. Bland unga män är nyfikenheten att testa en ny bransch som störst, hela 54 procent av män i åldrarna 18–29 uppger att de vill eller kanske vill byta bransch. I snitt anser dessutom störst andel av svenskarna att man bör stanna mellan 2–5 år på en och samma arbetsplats innan man tar nästa kliv i karriären och testar ett nytt jobb. På topplistan över branscher svenskarna vill byta till hamnar fiske/jordbruk/skogsbruk överst, tätt följt av resor/äventyr och på en tredjeplats hamnar hållbarhet. I jämförelse med 2021 då branscher som IT/tech och entreprenör som toppade listan.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/cool-company/pressreleases/ny-sifo-undersoekning-visar-7-av-10-svenskar-aer-sugna-paa-att-frilansa-vid-sidan-av-jobbet-3171757
 
Bild: Press Cool Company