Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2014-11-06

Spaning

Unga söker jämlikhet i arbetslivet

Unga söker jämlikhet i arbetslivet

Synen på ledarskap skiljer sig i Sverige och övriga världen. Det visar rapporten Gen Y and the World of Work, framtagen av rekryteringsföretaget Hays. Nära hälften av alla svenskar mellan 18 och 30 år ser den ideala chefen som en coach eller mentor. - Unga svenskar vill ha ett ledarskap som bygger på jämlikhet. De motiveras inte av auktoritet utan vill ha en mer avslappnad relation till sina chefer, säger Johan Alsén, Sverigechef på Hays. Rapporten pekar också på ett annat tydligt drag bland unga svenskar, en stark entreprenörsanda. Två av tre respondenter uppger att de kan tänka sig att driva eget företag. Samtidigt är det bara 15 procent som ser det som sitt främsta karriärmål och fyra procent som driver en egen verksamhet idag. Ett ytterligare intressant resultat är att dagens unga också eftersträvar en god balans mellan arbetsliv och privatliv, där man tillåts ha ett rikt socialt liv och möjligheter att resa. Kanske i mycket ett önsketänkande men värt att notera.
Läs mer om rapporten på: http://www.hays.co.uk/geny/index.htm
http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/generation-y-vill-hellre-ha-mentor-aen-chef-1076581