Värderingar
Publicerat: 2022-05-03

Spaning

7 av 10 vill hjälpa människor på flykt

7 av 10 vill hjälpa människor på flykt

HSB har låtit Sifo fråga drygt 1 000 svenskar om de, med anledning av kriget i Ukraina, kan tänka sig att hjälpa människor som söker sig till Sverige. 7 av 10, (72 procent) svarar ja. Av de som vill hjälpa till kan flest tänka sig att skänka saker eller kläder (78 procent) eller pengar (73 procent). Var fjärde (24 procent) kan tänka sig att hjälpa till att ordna boende.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/hsb_riksforbund/pressreleases/7-av-10-vill-hjaelpa-maenniskor-paa-flykt-3176462
 
Bild: Press HSB