Arbetsliv Reklam
Publicerat: 2021-09-29

Spaning

8 av 10 oroar sig för missbruk av personuppgifter

8 av 10 oroar sig för missbruk av personuppgifter

BCG presenterar tillsammans med Ipsos och Google resultaten från två studier som undersökt konsumenters komplexa och ofta motsägelsefulla beteenden när det gäller integritet online. Deltagarna i studien är från Sverige, England, Frankrike och Holland. Studierna visar att 9 av 10 konsumenter hellre handlar av varumärken som presenterar erbjudanden som är skräddarsydda för just dem. Samtidigt uppger 80 procent av de intervjuade konsumenterna oroade sig över att deras personliga information skulle missbrukas. 68 procent uttryckte skepsis kring hur företag använder deras data i marknadsföring, och 8 av 10 efterlyser att företag ska vara mer transparenta kring vilken data de samlar in från besökare på sin hemsida. Enligt BCG ligger svenska företags mognadsgrad i linje med övriga europeiska, men långt efter sina amerikanska konkurrenter.
 
Källa: https://www.bcg.com/publications/2021/the-fast-track-to-digital-marketing-maturity
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/future-of-marketing/privacy-and-trust/research-customer-expectations-ads-privacy/
 
Bild: Press BCG