Arbetsliv Hälsa / Träning Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-03-13

Spaning

Ökad psykisk ohälsa bland förskolelärare

Ökad psykisk ohälsa bland förskolelärare

Forskning från Malmö universitet har undersökt psykisk hälsa hos förskolelärare och ser en ökad ohälsa bland lärarna. Studien baserade sig i Malmö men samma orsaker går att generalisera till övriga delar av landet. Vad man såg var de faktorer som skapat en ökad ohälsa var både på organisationsnivå men även hur förskolelärares roll förändras. Nya arbetsuppgifter som administration tar tid och ansvaret av att ha färre lärare i skolan ökar både pressen och stressen som gör att man blir utmattad och mår dåligt. Vad man på Malmö universitet påpekar är att det politiska ansvaret för lärarnas roll måste tas upp och diskuteras, att det inte enbart går att lösa genom individuella åtgärder i den lokala miljön.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/02/28/okad-psykisk-ohalsa-bland-forskollarare/