Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2021-08-16

Spaning

80 procent av företag väntar sig cyberattacker

80 procent av företag väntar sig cyberattacker

Enligt rapporten Cyber Risk Index från IT-företaget Trend Micro uppger 80 procent av företag världen över att de tror sig drabbas av en attack som påverkar kunddata under kommande tolv månader.
Av rapporten framkommer bland annat också att:
- 86 procent fann det ganska till mycket troligt att de skulle drabbas av en allvarlig cyberattack under de kommande tolv månaderna, jämfört med 83 procent i föregående rapport.
- 24 procent hade drabbats av mer än sju cyberintrång i nätverket, jämfört med 23 procent i föregående rapport.
- 21 procent drabbades av mer än sju attacker mot kritisk information, jämfört med 19 procent i föregående rapport.
- 20 procent uppgav att de drabbats av mer än sju attacker mot kunddata det senast året, en ökning från 17 procent i den förra rapporten.
Molnet rankades av respondenterna i studien bland topp två risker mot det egna företagsnätverket. I undersökningen uppger många att de lägger “betydande resurser” på att hantera risker från tredjeparter så som molnleverantörer.
De största riskerna för företagens infrastruktur är dels en alltför komplex organisation, där det lätt blir obalans och därmed uppstår säkerhetsluckor, men också sårbarheter i molninfrastrukturer och hos leverantörer av molntjänster. I undersökningen listar de svarande även vad de ser som de största operationella riskerna med cyberattacker. Där toppas listan av hög kundomsättning, immateriella förluster och driftstörningar eller skador på kritisk infrastruktur.
 
Källa: https://www.trendmicro.com/en_us/security-intelligence/breaking-news/cyber-risk-index.html
 
Bild: Depositphotos