Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2024-04-25

Spaning

AI får stor påverkan på kompetensutvecklingen

AI får stor påverkan på kompetensutvecklingen

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har i ett regeringsuppdrag undersökt hur artificiell intelligens kan påverka yrkeshögskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.  Rapporten beskriver bland annat att individers möjligheter till ett livslångt lärande kommer att vara allt viktigare och att möjligheterna till re-skill och up-skill genom yrkeshögskolans kurser blir en viktig komponent i detta.

Vidare framgår att AI kommer att ha en stor påverkan på en del yrken, såsom grafiker, juristassistenter och spelutvecklare. På det stora hela konstaterar man att AI på sikt kommer att slå mot alla yrken och områden.

Upprepande arbetsuppgifter förväntas ersättas av en AI-assistent, vilket enligt rapportförfattarna trots allt kan komma bli ett välkommet svar på den kompetensbrist många branscher vittnar om.

AI:s frammarsch gör att mer specialiserade yrkesroller, tillsammans med ”empati och sociala förmågor” troligen kommer att spela en viktigare roll i framtiden ”när både analyser och i viss mån kreativitet automatiseras”.

 

Källa: https://www.myh.se/nyhetsrum/nyheter/ny-rapport-artificiell-intelligens-paverkan-pa-yrkeshogskolans-utbildningsutbud

 

Bild: Depositphotos