Privatekonomi
Publicerat: 2019-09-12

Spaning

AI reglerar skador på Folksam

AI reglerar skador på Folksam

Folksam har som första försäkringsbolag skapat en digital kollega med Artificiell Intelligens (AI) som redan reglerat över 200 skador på mobiltelefoner. Sam – som Folksam kallar sin digitala kollega – fungerar som en självständig skadereglerare och nyttjar bland annat AI-teknikerna Machine Learning (ML) och Natural Language Understanding (NLU). Med den digitala assistenten kapas väntetiden eftersom Sam skadereglerar i realtid via chatt.

Sam skiljer sig från andra chatbotar – program som simulerar mänsklig dialog – då Sams Natural Language Understanding (NLU) är betydligt mer avancerad. Sam kan till exempel ”hålla flera tankar i huvudet” och tappar inte tråden om kunden ställer ”fel” fråga. Sam behandlar istället stickspår och frågor på vägen och återgår till huvuddiskussionen när kunden fått svar.

Läs mer: https://www.folksam.se/anmal-skada?icmp=dl_skada