Värderingar
Publicerat: 2020-04-07

Spaning

Ai:n som läser dina tankar

Ai:n som läser dina tankar

Forskare vid University of California, San Francisco, har genomfört en studie som visar på framsteg i att kunna "läsa tankar".
Fyra deltagare som bar en slags hjärnimplantat avsedda för övervakning av epileptiska anfall fick först uttala 50 olika meningar upprepade gånger samtidigt som en bildskanner granskade deras hjärnaktivitet. Via maskininlärning omvandlade sedan en ai hjärnaktivitet till siffror, vilka jämfördes med ljudinspelningarna.
Efter ett tag började systemet skriva ner meningar och resultatet var imponerande - felmarginalen i vad deltagarna faktiskt hade sagt var så låg som 3 procent i snitt. Detta kan jämföras med en professionell transkriberare som i snitt når 5 procents felmarginal.
Det är dock en bit kvar till att faktiskt kunna läsa tankar: det ai:n lyckats med är snarare att registrera den hjärnaktivitet som är kopplad till vårt tal, än att tolka de tänkta orden.
Källa: Ny Teknik.
Bild: Pixabay.