Hälsa / Träning
Publicerat: 2021-03-23

Spaning

Äldres hälsa sämre under pandemin

Äldres hälsa sämre under pandemin

Friskis&Svettis presenterar rapporten Friskisindex som mäter stockholmarnas välmående på ett helt nytt sätt. Indexet utgår från parametrarna rörelse, glädje och gemenskap för att skapa ett totalmått på hur vi mår. Två mätningar har gjorts, en före och en under coronapandemin. Resultatet visar att endast hälften av stockholmarna mår bra, att vardagsmotionen har minskat och att äldres välmående har påverkats mest under pandemiåret.
Rapporten, som gjorts av Novus på uppdrag av Friskis&Svettis Stockholm för andra året i rad, bygger på nio frågor och 2033 intervjuer i åldersgruppen 18-84 år. Årets mätning ger stockholmarna ett snittindex på 72, där ett index på 0–50 innebär att man mår dåligt, 51–75 att man mår sådär och 76–100 att man mår bra.
Årets index visar att 48 procent av stockholmarna mår bra (76-100), 38 procent mår sådär (51-75) och 14 procent mår dåligt (0-50). Två mätningar av Friskisindex har gjorts, en strax innan pandemin bröt ut och en nu, ett år senare, där åldersgruppen 65-84 år sticker ut. I denna grupp har välmåendet sjunkit med fem indexenheter, och särskilt hos kvinnor där det har sjunkit med 5,5 indexenheter. En gemensam nämnare hos dem som hamnar i de lägre indexintervallen är otillräcklig motion där en av tre uppger att de aldrig tränar.
En av de tydligaste skillnaderna i årets mätning jämfört med 2020 är att stockholmarnas grad av vardagsmotion har sjunkit med åtta procentenheter det senaste året, från 69 procent (2020) till 61 procent (2021). Endast 32 procent uppger att de rör på sig två timmar per dag.
Rapporten visar även att det är skillnader beroende på var i Stockholm vi bor kopplat till hur vi mår. Skillnaden mellan de stadsdelar som har högst index och de som har lägst är nästa 8 indexenheter. I Rinkeby-Tensta-Kista är Friskisindex lägst (65,8), där endast en tredjedel uppger att de mår bra. Högst index har man på Östermalm, Norrmalm och Kungsholmen (73,7) där hälften uppger att de mår bra. I alla stadsdelar förutom Skärholmen och Farsta har Friskisindex sjunkit det senaste året.
 
Källa:  https://www.friskissvettis.se/stockholm/friskisindex
 
Bild: Depositphotos