Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-05-05

Spaning

Arbete och välbefinnande

Arbete och välbefinnande

Hygien- och hälsobolaget Essity har låtit Sifo undersöka hur svenska arbetstagare mår. Rapporten visar bland annat att 95 procent vill förbättra sitt fysiska välbefinnande, 83 procent sitt mentala och 71 procent sitt sociala välbefinnande. Hälften säger att de mår bra fysiskt just nu – men 13 procent mår ganska eller riktigt dåligt. Nästan alla vill må bättre. Tre av fyra tycker att deras jobb påverkar deras fysiska hälsa och två av fem tror att jobbet kan göra något för att hjälpa dem att må bättre. Många önskar att de fick tid att träna på jobbet, 15% vill det. Nästan två av fem har blivit sjukskrivna på grund av fysiska problem, och fler kvinnor än män har blivit sjukskrivna.

Många anställda i Sverige mår bra mentalt, men en del mår också riktigt dåligt – och även här fler män än kvinnor. 83% vill förbättra sitt mentala välbefinnande. Nästan två av fem tror att arbetsgivaren kan hjälpa till att förbättra situationen, med mindre stress, tydligare struktur och bättre ledarskap som efterfrågas. En fjärdedel av de anställda har varit sjukskrivna på grund av problem med sin mentala hälsa. Fler kvinnor (17%) än män (13%) har varit sjukskrivna. Män och kvinnor svarar i stort sett likadant om sitt sociala välbefinnande.

Mer än hälften säger att de mår bra, medan 11 procent mår dåligt. Sju av tio vill förbättra sitt sociala välbefinnande, framför allt yngre personer. De flesta anser att jobbet påverkar deras sociala välbefinnande, men bara en liten del tror att arbetsgivaren kan göra något åt det. After works och mer teamarbete är förslag som nämns. Undersökningen visar också att 6 procent har varit sjukskrivna på grund av sitt sociala välbefinnande, lika många män som kvinnor.

 

Källa: https://vdtidningen.se/sa-mar-anstallda-i-sverige-idag/?__s=fpdszo1tjz8kn1opr7ts

 

Bild: Depositphotos