Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2022-03-15

Spaning

Allt fler flyttar från storstäderna

Allt fler flyttar från storstäderna

Utflyttningen från Stockholm, Göteborg och Malmö har ökat med 77 procent sedan tiden runt millennieskiftet och utvecklingen har snabbats på under pandemin. Starkast är trenden i Stockholms stad, där över 70 000 personer flyttade till någon annan kommun under 2021 – en ökning med 19 procent jämfört med snittet för åren innan pandemin och 94 procent sedan år 2000. Det visar ny statistik från SCB som sammanställts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Dessutom blir flyttnettot, skillnaden mellan in- och utflyttningar, alltmer negativt i storstäderna. Trenden är tydligast i Stockholms stad – över 70 000 personer flyttade från huvudstaden under året och flyttnettot var minus 11 400 personer.
32 000 personer flyttade från Göteborgs stad till någon annan del av landet vilket bidrog till att utflyttningsnettot nästan fördubblades under 2021, och landade på minus 3 300 personer. 18 600 personer lämnade Malmö stad, medan 17 400 personer flyttade dit, vilket ger ett negativt flyttnetto på 1 200 personer. I andra delar av landet är trenden motsatt – exempelvis i Jämtlands län, där samtliga kommuner för första gången på fem år visar ett positivt flyttnetto.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-kartlaggning-visar-antalet-som-flyttar-fran-storstaderna-slar-rekord
 
Bild: Press Länsförsäkringar