Hälsa / Träning Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2022-08-04

Spaning

Önskan om bättre grannrelationer

Önskan om bättre grannrelationer

Varannan svensk uppger att man har en god relation med sina grannar. Samtidigt vill sju av tio svenskar ha en bättre relation med människor i närområdet. En rapport från Svensk Fastighetsförmedling utreder symptom för, och botemedel mot, grannskräck. En slutsats från rapporten är att äldre har en mycket bättre relation med sina grannar än yngre – drömmen om bra relationer är däremot stark hos båda grupper. Rapporten visar också att de goda relationerna bidrar till bättre hälsa, ökad trygghet och mindre ensamhet.

Det finns en tydlig diskrepans mellan relationen svenskar idag har med sina grannar och den de vill ha framåt. Bara varannan har en bra eller mycket bra relation med sina grannar idag, samtidigt som sju av tio vill ha en bra relation med sina grannar framöver. De tre främsta hindren för en bättre relation är tidsbrist, att man inte har något gemensamt och att det inte finns bra sammanhang eller kontaktpunkter.

Rapporten visar att ungas grannskräck är värre än äldres. Av de under 30 år har endast 30 procent en bra eller mycket bra relation med sina grannar. Samma siffra för de över 60 år är 64 procent. Båda åldersgrupperna har däremot en stor önskan om bättre grannrelationer framåt – 73 procent av de äldre och 61 procent av de yngre. En annan insikt är att unga, speciellt i storstäder, känner sig mest ensamma, men i lägst utsträckning vill ha en relation med personer i sitt område.

En annan insikt är att social gemenskap mellan grannar och i närområdet är avgörande för att känslan av trygghet. 71 procent ser relationer till personer i närområdet som en trygghetsfaktor och 55 procent tycker att en bra gemenskap påverkar bostadsområdets attraktivitet. 35 procent tycker också att gemenskap blivit ännu viktigare efter pandemin.

 

Källa: https://www.svenskfast.se/om-oss/trendrapporten

 

Bild: Screenshot