Hälsa / Träning Hem / Boende Värderingar
Publicerat: 2022-08-04

Spaning

Sex av tio svenskar känner sig ensamma

Sex av tio svenskar känner sig ensamma

Enligt en undersökning av analys- och teknikkonsultföretaget WSP känner sig sex av tio svenskar ensamma ibland eller ofta, ensamheten är mest utbredd i större städer. Under pandemin var den upplevda ensamheten i Sverige ännu högre samtidigt har fler insett vikten av gemensamma platser där vi kan ses och interagera. Idag är 40 procent av hushållen i Sverige ensamhushåll, i storstäderna är andelen ännu högre. Enligt WSPs senaste undersökning från 2022 bekräftar resultaten från tidigare mätningar att ensamhet är vanligast bland den yngre delen av befolkningen. Bland 18–24-åringarna uppger en av fyra att de känner sig ensamma ofta, och av de som upplever ensamhet uppger närmare hälften (43 procent) att det är ett problem. Den upplevda ensamheten är dessutom större i städer än på landsbygden. I storstäderna känner sig 63 procent ensamma ofta eller ibland medan samma siffra på landsbygden är 53 procent. Under 2021 var svenskarnas upplevda ensamhet ännu större. Då uppgav nästan sju av tio att de ibland eller ofta känner sig ensamma, och 48 procent att den sociala distanseringen gjorde att de kände sig mer ensam än förut.

Kort ur undersökningen:

Den upplevda ensamheten (ofta eller ibland) i Sverige gick från toppnoteringen 66 procent 2021 till 60 procent 2022. Av dessa upplever nästan 40 procent att det är ett problem.

Den upplevda ensamheten i storstäderna är större än den på landsbygden

Över hälften av svenskarna (54 %) vistades helst i naturområden när de vistades utomhus under pandemin

Svenskarna tycker att god belysning under kvällstid och mörka årstider är den viktigaste faktorn för att vilja vistas i det allmänna rummet

Sex av tio (62 %) av svenskarna anger att pandemin har fått dem att inse hur viktigt det är att det finns platser att interagera med människor

1/3 (33 %) uppger att pandemin har gjort att de vill bo mindre tätbefolkat och mer lantligt

59 % uppger att pandemin har gjort dem medvetna om hur viktigt det är med parker och naturområden i närmiljön

 

Källa: https://via.tt.se/data/attachments/00531/9635c2b8-ce4d-4faa-8666-b4cc1bf240f5.pdf

 

Bild: Press WSP