Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-12-14

Spaning

Allt fler företag robotiserar – och är nöjda

Allt fler företag robotiserar – och är nöjda

Intresset för robotisering och artificiell intelligens växer snabbt bland företag. I en ny undersökning från Deloitte svarar över hälften av bolagen att de påbörjat robotiseringsprojekt. Ytterligare 19 procent planerar att gå vidare med robotisering de närmaste två åren. En stark majoritet uppger att teknologin motsvarar eller överträffar förväntningarna.
Årets Deloitte RPA Survey har besvarats av 400 respondenter från hela världen. Bland de som implementerat robotiseringsteknologi planerar 78 procent att investera betydligt mer de närmaste tre åren.
85 procent av respondenterna som genomfört en implementering uppger att teknologin motsvarat eller överträffat deras förväntningar på icke-ekonomiska faktorer såsom noggrannhet, tidsåtgång, flexibilitet och större regelefterlevnad. Totalt 61 procent säger att teknologin också motsvarat eller överträffat deras förväntningar på kostnadsreduktion.
I genomsnitt förväntar sig respondenterna att 20 procent av de befintliga medarbetarnas kapacitet kan ersättas av robotar. De respondenter som redan implementerat robotteknologi förväntar sig att hela 52 procent av medarbetarnas kapacitet kan ersättas.
Ladda ner rapporten här: https://www2.deloitte.com/se/sv/pages/technology/articles/robotarna-ar-redo.html