Privatekonomi Shopping
Publicerat: 2023-05-01

Spaning

Allt fler försöker dra ner på matkostnaderna

Allt fler försöker dra ner på matkostnaderna

Rapporten ”State of Grocery 2023” bygger på intervjuer med chefer i dagligvarubranschen, hushållsdata från Europanel, samt en undersökning bland 12 000 konsumenter i elva europeiska länder, däribland Sverige. McKinsey och EuroCommerce förutspår en stabilisering av livsmedelspriser under andra halvan av 2023. De höga priserna på mat har bidragit till ökad priskänslighet i Europa – särskilt i Sverige. Av de svenska deltagarna i konsumentundersökningen uppger 58 procent att de försöker skära ner på matkostnader. Den största förändringen syns bland höginkomsttagare, som i större utsträckning uppger att de nu ser sig om efter kampanjerbjudande. Undersökningen visar även att konsumenterna drar ner på hälsosamma och hållbara varor.

 

Källa: https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/state-of-grocery-europe-2023-living-with-and-responding-to-uncertainty

 

Bild: Press McKinsey